Karlebo kroforenings program forår 2017

Kære medlemmer

Bestyrelsen i Karlebo Kroforening ønsker alle vore medlemmer og deres familier en varm og glædelig jul og et fantastisk nytår, hvor vi håber at mødes på kroen til alle kommende arrangementer.

På foreningens vegne
Formand Ib Buller Hansen

Forårsprogram 2017


Onsdag d. 8–2–2017 kl.16.45
– Besøg i folketinget.

LAFT14_ns_may-britt_kattrup_0033-kopi

Maybritt Kattrup viser rundt, og giver et lille indlæg i LAs gruppeværelse.

Vi mødes ved Hovedindgangen, og efter rundvisning er der mulighed for at spise frokost (egenbetaling) enten i

Tårnet. Bordbestilling 3337 3100 –  taarnet@bojesen.dk
eller
Restaurant Snapstinget. Bordbestilling 3337 5660

Tilmelding til Michael Clan  senest 25–1–201


Onsdag d. 22–2–2017 kl. 19.00
– Indbrudssikring af dit hjem

Foredrag på kroen – samarbejde mellem Nordsjællands politi og Fredensborg Kommune, meget informativt for os der bor på landet.

Tilmelding til Marianne Schmitto

Mulighed for spisning på kroen (egen betaling) fra kl. 18.00
Tilmeld spisning  eller ring 4828 0404 senest en uge før.


Fredag d. 24–2–2017 kl. 20
– Les Lanciers aften.

På denne aften danses og undervises i festlige og kreative variationer af Les Lanciers, med plads til både begyndere og øvede. Søren Hansen og Boje Poulsen underviser, og leder alle sikkert igennem aftenen.
Reserver denne glade aften allerede nu.

Dans Tilmelding til E. M. Jensen eller ring 48280313 senest en uge før.

Gratis for medlemmer, 50 kr for ikke-medlemmer.

Spisning på kroen (egen betaling) fra kl. 18.00.
Tilmeld spisning nu eller ring 4828 0404 senest en uge før.


Onsdag d. 1–3–2017
– Søren og Susanne har 20 års jubilæum på Karlebo Kro!

Nærmere info om dagen flg.


Torsdag d. 16–3–2017 kl. 19.30
– Bettinna Delfs

IMG_3607_220x311Inspirerende og energigivende foredrag:“Lev livet længere”
Bettinna er indehaver af Living Academy i Hørsholm.

Læs mere her

Tilmelding til Marianne Schmitto  senest 14 dage før

Gratis for medlemmer, 50 kr for ikke-medlemmer.

Mulighed for inspirerende spisning på kroen (egen betaling) fra kl. 18.00
Aftenens menu er inspireret af energigivende opskrifter fra Bettinas bog Alkaline Living- En enkelt guide til et sundt liv.

Tilmeld spisning nu eller ring 4828 0404 senest en uge før.


Fredag d. 7–4–2017 kl. 19.00
– Generalforsamling.

Indkaldelse til denne aften udsendes særskilt.
Kontingent for 2017 bedes betalt inden generalforsamlingen til foreningens bank eller giro konto.
Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 7649827. Giro konto +01< 7649827
Årligt kontingent 150 kr. pr. person.
Generalforsamlingen slutter som altid med efterfølgende middag til 50 kr. pr. person ekskl. drikkevarer.
Tilmeld nu eller ring 4828 0404 senest en uge før.

Foreningens kontingent:

Benyt gerne bankernes betalingsservice.

Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 7649827. Giro konto +01< 7649827
Årligt kontingent 150 kr. pr. person

Tjek din bredbåndshastighed og hjælp Fredensborg Kommune

Tjek din bredbåndshastighed og hjælp Fredensborg Kommune

“Som en del af budgetforliget for 2017, lykkedes det at få sat penge af til forbedre internetforbindelserne i landdistriktet – fibernet.
For at få et klart billede af behovet, er kommunen i første omgang i gang med at undersøge hvor skidt det ser ud med internethastigheden i Karlebo og Avderød.

For at få et så klart billede som muligt anmoder kommunens IT-chef Thomas Fænø om hjælp fra borgerne.
For de medlemmer, som bor udenfor de berørte områder beder jeg på forhånd om undskyldning for ulejligheden.
Lars Egedal, Byrådsmedlem (V), Tlf 23 24 78 77”

Hvordan?

 • Gå ind på hjemmesiden tjekditnet.dk og følg vejledningen som også er herunder.
 • Tryk på Mål din bredbåndshastighed
 • Indsæt eller tjek at adressen er rigtig.
 • Vælg hvilken teknologi, du måler på. (ofte kobber)
 • Start målingen og benyt ikke computeren til andre ting, mens målingen kører.

Hvordan får Fredensborg kommune så viden om min hastighed?

På samme side, helt ude til højre er der en link til:
* Se bredbåndsdækning
* Detaljeret visning målrettet kommuner og regioner hvor det er muligt at se dækningen lokalt
Så her kan kommunen se data på de adresser der har testet, ja det kan du jo faktisk også selv.

Spørgsmål

Der er på hjemmesiden tjekditnet en FAQ

Hvem er Tjekditnet.dk

Du kan læse mere om Tjekdinnet.dk her

Torsdag den 29 september kl.19.30: Fredensborg borgmester på besøg på Karlebo Kro

Denne aften på Karlebo Kro inviteres du til en snak med Fredensborg borgmester Thomas Lykke Pedersen samt planchef Lise Kongsgård om visioner og planer for fremtidens Fredensborg.

Kom og lad os få belyst fremtidsplanerne for Karlebo landsby og landzonen.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren, det kunne være om skolen, den offentlige transport.. ja områder som optager dig i din hverdag.

Alle er velkomne!

Mulighed for spisning på kroen (egen betaling)  fra kl. 18.00

Bord bestilling nødvendigt på 48280404 eller post@karlebokro.dk senest en uge før (22.september).

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2016

Sted: Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal
Dato: Fredag d.15 april
Tid: kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren fremlægger Årsrapport 2015 og Budget 2016 til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse
 6. På valg er følgende:
  • EM Jensen, Doris Suhr, Helen Lange, Marianne Schmitto og Peter Aarby Alle er villige til genvalg.
 7. Valg af en bestyrelsessuppleant på valg er: Johnny Handrick
 8. Valg af revisorer samt en revisorsuppleant. Søren Hansen og Nils Rohde samt Ole Johansen
 9. Evt.

Efter generalforsamlingen er der spisning, som i år koster en egenbetaling a 50 kr.

Husk tilmelding til middagen på kroen senest 11-4-16, post@karlebokro.dk

Årets kontingent for 2016 er 150 kr. pr. person, som bedes indbetalt inden generalforsamlingen på:
Giro+01<7649827 eller overføres til Danske Bank konto reg nr. 1551 konto nr 7649827
Der kan også betales kontant på dagen for generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen