Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Karlebo kro- og forsamlingshusforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Karlebo Kro

fredag d. 7-4-2017 kl.19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren fremlægger Årsrapport 2016  til godkendelse og decharge og Budget for 2017 til godkendelse.
 4. Indkomne forslag
  • Der er indkommet et forslag: Bestyrelsen foreslår at vedtægterne i § 5 ændres fra “Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer” til Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7- 9 medlemmer”
 5. Valg til bestyrelse
  • På valg er følgende:
   • Merethe Gøtzsche, Michael Clan,  Ib Buller Hansen og Solveig Mortensen. Solveig og Buller ønsker ikke genvalg.
  • Forslag til nye medlemmer til bestyrelsen:
   • Johnny Handreck og Marlene Seestern
 6. Valg af en bestyrelsessuppleant på valg er: Bøje Poulsen
 7. Valg af revisorer samt en revisorsuppleant. Søren Hansen, Nils Rohde og Ole Johansen. Søren og Ole ønsker ikke genvalg.
  • Forslag til revisor suppleant: Sissi Silván
 8. Evt.

Efter generalforsamlingen er der spisning, som i år koster en egenbetaling a 50 kr.

Husk tilmelding til middagen på kroen senest 31-3-17, post@karlebokro.dk

Årets kontingent for 2017 er 150 kr. pr. person, som bedes indbetalt inden generalforsamlingen på:
Giro+01<7649827 eller overføres til Danske Bank konto reg nr. 1551 konto nr 7649827
Der kan også betales kontant eller med Mobilepay på dagen for generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen

Bestyrelsen